Privacy- en cookieverklaring De Rijder Legal

De Rijder Legal verwerkt persoonsgegevens. Natuurlijk wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. In deze privacy- en cookieverklaring lees je hoe De Rijder Legal persoonsgegevens verwerkt van klanten en gebruikers van de website www.derijderlegal.nl en de sociale media kanalen van De Rijder Legal.

1. Verwerkingsverantwoordelijke 
Naam: De Rijder Legal
Gevestigd te: Jan Aartestraat 9-05, 5017 EC Tilburg
KvK-nummer: 17229086
E-mail: sharon@derijderlegal.nl
Telefoonnummer: 0643289597

2. Persoonsgegevens die De Rijder Legal mogelijk verwerkt 
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Kamer van Koophandel nummer (eenmanszaken en VOF’s);
 • Adresgegevens bedrijf (eenmanszaken en VOF’s);
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé;
 • Functie; 
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Geboortedatum/leeftijd;
 • Social Media accountnamen; 
 • Gegevens met het oog op uitvoering van de opdracht en behandeling van de zaak, bijvoorbeeld: gegevens over de wederpartij, hun medewerkers en/of klanten, bijzondere gegevens van klanten zoals medische gegevens;
 • Gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen zoals een bankrekeningnummer; 
 • Klantnummer, offertenummer en factuurnummer van een eenmanszaak of VOF; 
 • IP-adres.
3. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat:
 • Je hiervoor toestemming hebt gegeven door deze zelf te verstrekken. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of door het inschrijven voor een nieuwsbrief;
 • De Rijder Legal hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Bijvoorbeeld om acquisitie te plegen of om de eigen rechtspositie te bewaken. In dat geval weegt het belang van De Rijder Legal zwaarder dan de privacy van de persoon die benaderd wordt; en
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld als je juridisch advies nodig hebt of als er juridische documenten voor je opgesteld worden.

4. Verwerkingsactiviteit persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen
Contact
Doelen: Reageren op een contactverzoek via de website, contact met je opnemen in verband met een (toekomstige) samenwerking en/of om contact met je onderhouden in het kader van een opdracht of in het kader van relatieonderhoud na een opdracht.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslagen: Toestemming, gerechtvaardigd belang en/of uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Geen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk

Informatie en/of offerte versturen
Doelen: Reageren op een informatieverzoek en/of het uitbrengen van een offerte.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Geen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk

Agendabeheer
Doelen: (telefonische) afspraken inplannen en het bevestigen van de afspraken per e-mail.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Toestemming en/of uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Geen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk


Juridisch advies geven of juridische documenten opstellen
Doelen: Leveren van diensten, juridisch advies geven aan cliënten, juridische documenten opstellen voor cliënten.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, KvK-nummer, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Tot 7 jaar na beëindigen dienst

Verzorgen van trainingen
Doelen: Kennis overbrengen tijdens trainingen en trainingen opvolgen per e- mail en/of telefoon.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (indien na de training telefonisch contact gewenst is)
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Tot 1 jaar na training 

Versturen nieuwsbrieven 
Doelen: Kennis overbrengen, inspireren, informeren over diensten en/of aanbiedingen en uitnodigen voor trainingen.
Persoonsgegevens: Naam- en achternaam, e-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Tot je jezelf hiervoor afmeldt


Versturen relatiegeschenken, attenties en kaarten
Doelen: Een attentie sturen voor een feestelijk moment zoals een jubileum of verjaardag of een zakelijk geschenk sturen in het kader van relatiebeheer.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, functie, arbeidsjaren, geboortedatum
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Geen bepaalde termijn. De gegevens worden op verzoek van de relatie verwijderd.

Versturen facturen + ontvangen gelden
Doelen: Debiteurenbeheer, opdrachten financieel afhandelen.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, KvK-nummer, voor- en achternaam, adresgegevens,
e-mailadres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht

Betalen facturen
Doelen: Vergoedingen uitbetalen, administratie afhandelen.
Persoonsgegevens: Handelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens,
e-mailadres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht

Recensie op de website plaatsen

Doelen: Een recensie van een cliënt zichtbaar maken voor potentiële cliënten.
Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, foto
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Totdat de persoon van wie de recensie afkomstig is laat weten aan De Rijder Legal dat de recensie verwijderd moet worden.

5. Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens
De Rijder Legal geeft aan in welke situaties je verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als De Rijder Legal persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of om een overeenkomst te kunnen nakomen. In deze gevallen informeert De Rijder Legal je over de gevolgen van een eventuele weigering om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarbij geldt dat De Rijder Legal hier consequenties aan kan verbinden.

6. Ontvangers van jouw persoonsgegevens
De Rijder Legal zal jouw persoonsgegevens slechts verstrekken aan derden wanneer zij daartoe contractueel of wettelijk verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om haar dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. Wanneer De Rijder Legal jouw gegevens doorgeeft aan derde partijen, gebeurt dit zorgvuldig met inachtneming van passende beveiligingsmaatregelen.

Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

 • Website hosting en e-mail
 • Website software: WordPress.org
 • Website statistieken: Google Analytics (zie ‘Cookies’)
 • Boekhoudsysteem
 • Boekhouder
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
Indien een partij die persoonsgegevens van De Rijder Legal ontvangt de rol van verwerker heeft, dan heeft De Rijder Legal met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge een (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor verwerkers gelden. Derden die van De Rijder Legal persoonsgegevens ontvangen kunnen ook zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. De Rijder Legal is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. 
Jouw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van de cookies van Google Analytics (zie Cookies). Indien jouw persoonsgegevens worden gedeeld met organisaties buiten de EER, treft De Rijder Legal de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of ziet De Rijder Legal erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband getroffen worden.

7. Toegang tot jouw persoonsgegevens en beveiliging
De Rijder Legal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

8. Jouw rechten
Op grond van de AVG heb je diverse rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens: 
 • Het recht op inzage; 
 • Het recht op rectificatie; 
 • Het recht om vergeten te worden; 
 • Het recht op beperking van de verwerking; 
 • Het recht om jouw toestemming voor een verwerking in te trekken; 
 • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking; 
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
  Indien je een beroep wil doen op een van deze rechten, neem dan contact op via sharon@derijderlegal.nl. De Rijder Legal hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover word je in dat geval geïnformeerd. Het intrekken van jouw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming of het maken van bezwaar. Naast de hierboven genoemde rechten heb je het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rijder Legal bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

9. Cookies
De Rijder Legal maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, mobiel of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat je als bezoeker kan worden herkend en jouw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als je de website bezoekt. 
Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, word je gevraagd of je al dan niet instemt met het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het gebruik van noodzakelijke cookies krijg je deze optie niet; daar is jouw toestemming namelijk niet vereist. Door het geven van toestemming voor het gebruik van (bepaalde soorten) cookies, stem je ermee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door De Rijder Legal en eventuele derden die toegang hebben tot deze gegevens.
Functionele cookies
Deze cookies plaatst De Rijder Legal om de website goed te laten werken. Zonder deze noodzakelijke cookies kan de website niet goed functioneren. Daarom heeft De Rijder Legal geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookies. 
Functionele cookies worden bewaard voor de duur van de browsersessie. Deze cookie worden tijdelijk geplaatst en automatisch van jouw computer of ander elektronisch apparaat verwijderd nadat je het bezoek aan de website van De Rijder Legal hebt beëindigd en de browser hebt afgesloten.
Analytische cookies
De Rijder Legal gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak de website wordt bezocht, hoe vaak een pagina wordt bezocht en uit welke regio de websitebezoekers voornamelijk komen. Op basis van die informatie kan De Rijder Legal de website verbeteren. Analytische cookies kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Daarom is jouw toestemming vereist voor het gebruik van deze cookies. 
Voor de analytische diensten maakt De Rijder Legal gebruik van Google Analytics. De Rijder Legal gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om jouw webbrowser te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. De Rijder Legal deelt alleen gegevens met Google die zij op basis van de AVG met Google mag delen. De Rijder Legal gebruikt deze informatie met informatie van andere gebruikers van de website. Het is niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. De Rijder Legal heeft Google geen toestemming gegeven om jouw gegevens te delen met derden. Je kunt voorkomen dat Google Analytics je herkent door de cookies uit te schakelen in jouw browser. Google kan gegevens aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Sociale media cookies
Op de site van De Rijder Legal zijn sociale media buttons opgenomen, zodat je content makkelijk kunt delen op sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons bevatten stukjes code afkomstig van de sociale media kanalen waardoor cookies geplaatst worden. Deze cookies onthouden onder andere dat je ingelogd bent, zodat je niet opnieuw hoeft in te loggen wanneer je iets wilt delen. De Rijder Legal heeft geen invloed op deze cookies. Om te zien wat de sociale mediakanalen doen met persoonsgegevens die zij met deze stukjes code genereren, dien je de privacyverklaringen van de betreffende sociale media kanalen te lezen. 
Marketing cookies
De Rijder Legal maakt geen gebruik van marketing cookies. 
Cookies uitschakelen en verwijderen 
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring 
De Rijder Legal behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google